Syarat Penggunaan

Selamat datang ke crystalix.online. Sila baca dan fahami terma dan syarat penggunaan laman web ini sebelum menggunakan servis kami.

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di sini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma-terma ini, sila berhenti menggunakan laman web kami.

Kandungan

Laman web ini menyediakan maklumat umum tentang pelbagai topik dalam bidang yang berdekatan. Maklumat ini bertujuan membantu pengguna memperoleh pengetahuan tambahan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat profesional.

Walaupun kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan maklumat yang disediakan, kami tidak memberikan jaminan atau waranti sebarang jenis, tersurat atau tersirat, tentang ketepatan, kelengkapannya, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan mengenai laman web ini atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik yang ada di dalamnya.

  • Maklumat yang disediakan adalah untuk maklumat umum sahaja dan boleh berubah tanpa notis terlebih dahulu.
  • Semua keputusan yang dibuat berdasarkan maklumat ini adalah atas risiko pengguna.

Penggunaan maklumat apa pun atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya risiko anda sendiri, dan kami tidak bertanggungjawab sepenuhnya.

Privasi

Kami menghormati privasi pengguna kami. Sila rujuk kepada dasar privasi kami untuk maklumat lanjut mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data peribadi anda.

  • Kami menggunakan kuki (cookies) untuk mengumpulkan maklumat tentang kegiatan pengguna di laman web ini. Maklumat yang diperoleh boleh digunakan untuk analisis statistik dan tujuan pemasaran.
  • Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dihubungkan dari laman web ini.

Kami berhak untuk mengubah dan memperbaharui terma pengguna ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sila semak semula halaman ini untuk mendapatkan terma pengguna yang terkini.