Dasar Privasi

Kami di crystalix.online mengutamakan privasi pengguna kami dan komitmen kami adalah melindungi maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui laman web kami. Kami memahami kepentingan privasi anda dan ingin memastikan bahawa maklumat peribadi anda dilindungi dengan sewajarnya. Dalam dasar privasi ini, kami menerangkan jenis maklumat peribadi yang dikumpulkan dan bagaimana kami menggunakannya. Sila ambil masa untuk membaca dasar privasi ini dengan teliti.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Kami mengumpul maklumat peribadi apabila anda mendaftar akaun dengan kami, mendaftar untuk melanggan e-mel, atau menggunakan perkhidmatan kami. Maklumat peribadi yang mungkin dikumpulkan termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon, dan maklumat lain yang relevan.

  • Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan kami dan untuk memahami keperluan anda sebagai pengguna laman web kami.
  • Kami juga menggunakan maklumat peribadi untuk berkomunikasi dengan anda, memberikan pembaruan dan maklumat mengenai perkhidmatan kami, dan untuk tujuan pemasaran.
  • Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga yang membantu kami menyediakan perkhidmatan kepada anda, seperti rakan kongsi perniagaan dan pembekal perkhidmatan.

Kuki (Cookies) dan Teknologi Penjejakan

Laman web kami menggunakan kuki (cookies) dan teknologi penjejakan untuk mengumpul maklumat mengenai penggunaan laman web. Maklumat ini digunakan untuk menganalisis tren, mengurus laman web, melacak pergerakan pengguna di laman web, dan mengumpul maklumat demografik. Kuki juga digunakan untuk memberikan pengalaman pengguna yang disesuaikan dan mengingatkan pengguna apabila mereka kembali ke laman web kami.

  • Kuki sesi digunakan untuk menjalankan sesi pengguna dan pentadbiran laman web.
  • Kuki kekal digunakan untuk mengingati pilihan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih disesuaikan.
  • Kuki pihak ketiga mungkin digunakan oleh rakan kongsi perniagaan untuk tujuan pengiklanan dan analitik.

Perlindungan Data

Kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak sah, penggunaan, dan pendedahan yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, anda perlu sedar bahawa tiada perkhidmatan Internet yang sepenuhnya selamat dan kami tidak boleh memberikan jaminan mutlak ke atas keselamatan maklumat peribadi anda.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dasar privasi kami atau ingin mengemaskini, mengakses, atau menghapuskan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami melalui e-mel di [alamat e-mel].